Visitors

Today7
Yesterday52
Week59
Month924
All57082

Currently there are 12 guests and no members online

Latest NewsFLAG COUNTER

Projects

  

01)  Sayılar Teorisi Yardımıyla Türkçenin Şifrelenmesi (Coding Turkish by Means of Number Theory), Yürütücü, (Joint work with Gökhan Soydan and Musa Demirci), 2003-2005, Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2003/63), completed

02)  Quality Culture Project, European Union, Education Department, European University Association Member of the Representative Project Team for Uludag University, 2012-2013

03)  Institutional Review Programme, European Union, Education Department, European University Association Member of the Representative Project Team for Uludag University, 2012-2013

04)  Diophant Denklemleri ve Eliptik Eğriler (Diophantine Equations and Elliptic Curves), Yürütücü,  (Joint work with Musa Demirci) 2004-2006, Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2004/40), completed

05)  Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi (Implementation of Bologna Process in Turkey), Project Member as Bologna Promoter, 30 June 2004 – 30 June 2005, The Center for EU Programmes of Education and Youth (Project No: SOC.ERA.BO.2004.04), completed

06)  Lift the Walls, Resound Your Voice, European Union Youth Project (Action 5), TR-511-102-2005-R3, 2005-2006, completed

07)  Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi-2 (Implementation of Bologna Process in Turkey-2), Project Member as Bologna Promoter, 01 July 2005 – 31 December 2006, The Center for EU Programmes of Education and Youth (Project No: SOC.ERA.BO.2006.04), completed

08)  Sayılar Teorisi (Number Theory), Yürütücü, (Joint work with Hacer Özden) 2006-2008, Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2006/40)

09)  Catch the Rhtyhm, Share Your Music, European Union Youth Project (Action 1.1), TR-11-241-2006-R4, 2006-2007, completed

10)  Move up the Scale, European Union Youth Project (Action 5), TR-511-142-2005-R5, 2006-2007, completed

11)  Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi (2007-2008) (Implementation of Bologna Process in Turkey (2007-2008)), Project Member as Bologna Promoter, 01 May 2007 – 30 April 2008, The Center for EU Programmes of Education and Youth / Higher Education Council of Turkey (YOK) (Project No: LLP.ERA.BO.2007.03), completed

12)  İki Değişkenli p-adik Twisted L-fonksiyonu ve Genelleştirilmiş Twisted Bernoulli Polinomları için Kummer Kongrüansları (2-Variable p-adic Twisted L-function and Kummer Congruences for Generalised Twisted Bernoulli Polynomials, Yürütücü, (Joint work with Mehmet Cenkçi), 2007-2008 (TÜBİTAK 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Projesi), completed       

13)  Dedekind Toplamlarının Genelleştirmeleri ve Reciprocity Bağıntıları (Generalisations of Dedekind Sums and Reciprocity Relations), Yürütücü, (Joint work with Mümin Can), 2007-2008 (TÜBİTAK 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Projesi), completed                 

14)  Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi (2008-2009) (Implementation of Bologna Process in Turkey (2008-2009)), Project Member as Bologna Promoter, 01 July 2008 – 30 June 2009, The Center for EU Programmes of Education and Youth / Higher Education Council of Turkey (YOK) (Project No: LLP.ERA.BO.2008.03), completed

15)  Modüler Formlar, Eliptik Eğriler ve Uygulamaları (Modular Forms, Elliptic Curves and Their Applications), (Araştırmacı), (Joint work with Osman Bizim, İlker İnam, Ahmet Tekcan), 2007-2009 TÜBİTAK Research Project, Project No. 107T311, completed

16)  Özel Sayı Teorik Fonksiyonlar (Special Number Theoretical Functions), Yürütücü, (Joint work with Hacer Özden), 2008-2010 (Supported by Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2008/31)), completed

17)  Kuantum Kimyası ve Grup Teori (Quantum Chemistry and Group Theory), Yürütücü, (Joint work with Aysun Yurttaş), 2008-2012 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2008/54)), completed

18)  Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi (2009-2011) (Implementation of Bologna Process in Turkey (2009-2011)), Project Member as Bologna Promoter, 01 July 2009 – 30 June 2011, The Center for EU Programmes of Education and Youth / Higher Education Council of Turkey (YOK) (Project No: LLP.ERA.BOLOGNA.2009-2011.06), completed

19)  Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi (2011-2013) (Implementation of Bologna Process in Turkey (2011-2013)), Project Member as Bologna Promoter, 01 July 2011 – 31 December 2013, The Center for EU Programmes of Education and Youth / Higher Education Council of Turkey (YOK) (Project No: LLP.ERA.BOLOGNA.2011-2013.24), completed

20)  Graf Teoride İndeksler (Indices in Graph Theory), Yürütücü, (Joint work with Aysun Yurttaş), 2012-2014 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2012/19)), 9.000 TL,  completed

21)  Modüler Grubun Kongrüens olmayan Altgrupları Üzerinde Kurulu Kusp Formları (On Cusp Forms Established on Non-congruence Subgroups of the Modular Group), Araştırmacı, (Joint work with Musa Demirci and İlker İnam), 2012-2014 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2012/15)), completed

22)  Diophant Denklemlerinin Eliptik Eğriler Teorisindeki Uygulamaları (Applications of Diophantine Equations in the Theory of Elliptic Curves), Araştırmacı, (Joint work with Musa Demirci), 2012-2014 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2012/20)), completed

23)  Bazı Matris Kuvvetlerinin Hecke Grupları İle İlişkisi (The Relation Between Some Matrix Powers and Hecke Groups), Yürütücü, (Joint work with İrem Gürses) 2012-2014 (TÜBİTAK 2233-Yurt İçi Doktora Araştırma Projesi), completed

24)  Hecke Gruplarının Denklik Altgruplarının Hesaplanması ve Düzgün Figürler (Calculation of Congruence Subgroups of Hecke Groups and Regular Maps), Yürütücü, (Joint work with Musa Demirci and Aysun Yurttaş), 04.04.2013-06.04.2018 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2013/23)), 10.600 TL, (07.11.2016’da kapatma dilekçesi verildi) (Ocak 2017’de kapatıldı)

25)  Genelleştirilmiş Lebesque-Nagell Denklemleri (Generalized Lebesque-Nagell Equations), Araştırmacı, (Joint work with Gokhan Soydan), 11.07.2013-10.07.2015 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2013/87)), 7.300 TL, completed

26)  Momentum Uzayında Elektron İntegrallerinin Hesabı (Calculation of Electron Integrals in Momentum Space), Yürütücü, (Joint work with Aysun Yurttaş), 06.2014-06.2015 (Uludağ University Research Fund (Project No: HDP (F) 2014/24)), 2.350 TL, completed

27)  Temel Bilimler Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarının Kurulması, (Establishing the Research and Developement Laboratory in Fundamental Sciences), Yürütücü, (Joint work with İlker Küçük), 2014-2016 (Uludağ University Research Fund (Project No: AYP (F) 2014/6)), completed

28)  Minimal Polinomlar ve Uygulamaları (Minimal Polynomials and Their Applications), Yürütücü, (Joint work with Ahmet Aykut Aygüneş), 2014-2016 (TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Programı), completed

29)  Zagreb İndeksleri (Zagreb Indices), Yürütücü, 18.03.2015-17.09.2016 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2015/17)), 9.500 TL, completed

30)  Kuvvet Toplamları ile İlgili Diophant Denklemleri (Diophantine Equations related to Power Sums), Araştırmacı, (Joint work with Gökhan Soydan), 18.03.2015-29.09.2017 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2015/23)), 6.000 TL, completed

31)  Jesmanowicz Konjektürü Hakkındaki Diophant Denklemler (Diophantine Equations on Jesmanowicz Conjecture), Araştırmacı, (Joint work with Gökhan Soydan), 28.03.2016-27.09.2017 (Uludağ University Research Fund (Project No: KUAP (F) 2016/9)), 10.000 TL, continuing

FacebookMySpaceTwitterDiggGoogle BookmarksLinkedinMixx